POLUB OFERTĘ NA FACBOOKU:
Lokalizacja:

działki Bieszczady Solina,

Numer identyfikacyjny: 640Opis:

ATRAKCYJNA DZIAŁKA W BIESZCZADACH

 

nieruchomości Bieszczady sprzedaż

 

Umowa przedwstępna kupna – sprzedaży, która została poprawnie sformułowana, powinna chronić interesy kupującego i sprzedającego. Forma i zawartość dokumentu jest bardzo ważna. To pewnego rodzaju „przyrzeczenie” sprzedaży/kupna przed zawarciem ostatecznej umowy i dokonaniem transakcji pieniężnej.

PODSTAWA PRAWNA: Art. 389 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn.zm.).

Standardowe zapisy powinno się dostosować do specyfikacji poszczególnych transakcji.
Powszechnie znana zasada mówi – „to czego nie ma na piśmie, nie istnieje” i sprawdza się w przypadku rozstrzygania roszczeń pomiędzy stronami w sądzie. Wówczas liczy się tylko „czarne na białym” poświadczone własnoręcznym podpisem.

Aby sporządzić dobrą umowę kupna - sprzedaży warto poznać budowę i poprawne zasady edycji takiego dokumentu.

Terminy, kwoty: sprzedaży, zadatku bądź zaliczki
Wszystkie zapisy i daty zawarte w piśmie są obowiązujące dla obu stron od chwili ich podpisania, dlatego warto je wcześniej uzgodnić pomiędzy stronami.
Najważniejsze elementy to data zawarcia umowy i cena sprzedaży. Umowa przedwstępna standardowo ustala:
- cenę przedmiotu sprzedaży,
- wartość procentową bądź kwotową ewentualnego zadatku lub zaliczki na poczet sprzedaży;
Zadatek to dodatkowy element, który można wprowadzić do umowy w celu obopólnego zabezpieczenia interesów. Kwotę zadatku jedna strona wręcza drugiej przy zawarciu umowy. W przypadku niewykonania umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu na realizację, druga strona może odstąpić od zawartej umowy i zatrzymać zadatek. Jeśli zaś w tym samym przypadku strona odstępująca od umowy sama była płatnikiem zadatku, może zażądać zwrotu sumy dwukrotnie wyższej.
Jeśli umowa zostanie wykonana zgodnie z zapisem, zadatek ulega zaliczeniu na poczet świadczenia strony, która go uiściła - np. ceny usługi. Jednak, gdy zaliczenie jest niemożliwe, zadatek należy zwrócić.

W przypadku zaliczki, niewykonanie umowy przez stronę nie upoważnia drugiej strony do otrzymania zwrotu w wysokości sumy dwukrotnie wyższej. W zamian może dochodzić np. odszodowania.

Zaliczkę lub zadatek najczęściej ustala się w wysokości 10 - 20% ceny sprzedaży nieruchomości.
- termin i formę zapłaty zaliczki lub zadatku i pozostałej kwoty sprzedaży oraz finalizacji transakcji (podpisanie ostatecznej umowy kupna – sprzedaży).


Informacje o sprzedającym, kupującym i nieruchomości
Osoba kupująca musi mieć pewność, że sprzedający jest właścicielem, bądź osobą uprawnioną do tego notarialnie. W tym przypadku warto złożyć wiosek o wgląd bądź pobrać odpis z księgi wieczystej. Znajdują się tam wszystkie informacje o stanie prawnym lokalu. Dane właściciela, stan prawny nieruchomości, obciążenia hipoteczne, wymiary lokalu, działki, numery działek i wiele innych.

Informacje o sprzedającym i kupującym znajdują się na początku umowy. Zwykle wystarczy: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, seria i numer dowodu osobistego oraz pesel. Te same dane przedstawia się do sporządzenia aktu notarialnego kupna – sprzedaży.

 

 

Wieś letniskowa nad potokiem Daszówka uchodzącym do wschodniej części Jeziora Solińskiego (ok. 200 mieszk.). Autobusy do Ustrzyk Dolnych (5). Kilka ośrodków wypoczynkowych, przystani i pól namiotowych nad zatoką jeziora, sezonowa gastronomia, kąpielisko, kościół filialny. Teleśnicę lokowano na prawie wołoskim w dobrach Kmitów. Istniała już w 1526 r., określana w dokumentach jako "Theleschnycza Maior", i miała własną cerkiew. W marcu 1919 r., podczas wojny polsko-ukraińskiej, do Teleśnicy przybył oddział ukraiński Konstantego Kotysa, syna księdza z Teleśnicy Sannej. przygotowujący się do ataku na Ustrzyki Dolne. Polacy uprzedzili te zamiary, uderzając nocą na Teleśnicę i rozbijając swych przeciwników. W 1921 r. wieś liczyła 105 domów i 685 mieszkańców (469 grek., 192 rzym., 24 mojż.). Działały dwa młyny wodne i tartak. W latach 1945-51 miejscowość pozostawała w granicach ZSRR. Drewnianą cerkiew z 1826 r. rozebrano w 1956 r. Dwa lata później w ramach repatriacji do wsi wróciło kilkanaście polskich rodzin. Przez górną część wsi przebiega szlak znakowany z Ustrzyk Dolnych do Polany. W sezonie letnim i zimowym co roku organizowane są warsztaty i plenery malarskie z udziałem, znanych artystów i wykładowców.
Teleśnica Oszwarowa to alternatywa dla często zatłoczonego w sezonie Polańczyka czy też Soliny.

BROKER Nieruchomości
35-064 Rzeszów 
Tel.17 852 47 67 / kom. 601 538 400
biuro@broker.rzeszow.pl

Jesteś zainteresowany ofertą lub masz pytanie skorzystaj z formularza kontaktowego:
Imię i nazwisko: *

Telefont kontaktowy: *

Adres e-mail: *

Zabezpieczenie:
Captcha

* pole obowiązkowe
Treść zapytania: *

Oferta:
Typ:
Region:
Miasto/Fraza:
Rynek:
Pow. [a/m2]:
-
Cena:
-
lub
Numer oferty:
Agencja Nieruchomości Broker
Adres Biura: ul. Rejtana 53A/201
335-326 Rzeszów
Budynek "RESPAN", II piętro, lok.
nr. 201
Tel: 17 852 47 67
Tel: 17 230 59 59
Tel. kom.: 601 538 400
Email:
biuro@broker.rzeszow.pl
Strona Główna | O nas | Kredyty | Kontakt