POLUB OFERTĘ NA FACBOOKU:
Lokalizacja:

domy sprzedaż podkarpackie, domy Rzeszów i okolice

Numer identyfikacyjny: 688Opis:

Powierzchnia użytkowa, całkowita, zabudowy.

Zanim przejdziemy do wyboru projektu domu warto zapoznać się z kilkoma określeniami przydatnymi do oceny projektu. Są to między innymi powierzchnie podawane przy opisie projektu takie, jak powierzchnia zabudowy domu, powierzchnia całkowita domu, powierzchnia użytkowa domu i inne. Znaczenie tych określeń w potocznym rozumieniu zwykle różni się do tego co zapisano w normach i aktach prawnych. Z tego wynikają trudności w ocenie wielkości domu podczas przeglądania projektów gotowych.

Podstawowe akty prawne umożliwiające opisanie rozmiarów budynku to:

* Polska Norma PN-ISO 9836 pt. “Właściwości użytkowe w budownictwie”. Norma dotyczy określania i obliczania wskaźników powierzchniowych i kubaturowych.

* Niezwykle istotną nowość, wprowadziło Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) Dz. U. z 1999 r. Nr 112, poz. 1316).

* Rozporządzenie ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz.140).

Powierzchnia zabudowy

Jest to powierzchnia terenu zajętego przez wykończony budynek wyznaczona przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynku. Nie bierze się pod uwagę elementów pomocniczych takich jak schody zewnętrzne, markizy, daszki, oraz elementy wystające ponad powierzchnię terenu. Znajomość powierzchni zabudowy i głównych wymiarów budynku przydaje się do sprawdzenia, czy dom jednorodzinny zmieści się na działce lub jak będzie można zagospodarować resztę działki.

Powierzchnia całkowita

Powierzchnia całkowa to suma powierzchni wszystkich kondygnacji, w tym piwnicy po obrycie zewnętrznym ścian wraz ze wszystkimi obiektami takimi jak: tarasy, balkony, zjazdy do garażu, schody zewnętrzne, podcienie.

Powierzchnia netto

Powierzchnia wszystkich pomieszczeń mierzona na poziomie podłogi w świetle wykończonych przegród pionowych. Jeżeli do powierzchni netto dodamy powierzchnię zajętą przez konstrukcję to otrzymamy powierzchnię całkowitą.

Powierzchnia użytkowa

Powierzchnia użytkowa to część powierzchni netto, która odpowiada przeznaczeniu budynku. To co zaliczamy do powierzchni użytkowej jest zależne od celu i przeznaczenia budynku. W domu jednorodzinnym powierzchnia użytkowa to powierzchnia zajęta przez pokoje, kuchnię, łazienki. Pamiętajmy o tym, ze w pomieszczeniach ze skosami można różnie obliczać powierzchnie pomieszczeń.

Ważne:

Pewne wątpliwości budzi właśnie obliczanie powierzchni użytkowej, bo wg niektórych opinii norma PN-ISO 9836 nie obowiązuje przy ustalaniu powierzchni użytkowej – patrz link i można stosować stara normę PN-70/B-02365. Warto zapoznać się z tą opinia i zwracać uwagę na to wg jakiej normy podawana powierzchnia użytkowa. To samo pomieszczenie może mieć dwie różniące się od siebie powierzchnie użytkowe zwłaszcza pokoje z balkonem na poddaszu, zależnie wg jakiej normy zostały obliczone. To w zakresie prawa budowlanego, ponieważ są jeszcze trzy ustawy regulujące te kwestie odrębnie: ustawie o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. nr 9 poz. 84 z późn. zm.), ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 21 czerwca 2001 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. nr 31, poz. 266 z późn. zm.) oraz ustawa o podatku od spadków i darowizn z dnia 28 lipca 1983 r. (tekst jednolity Dz.U z 2004 nr 142 poz. 1514 z późn. zm.). Warto zapoznać się z tymi różnicami, a przynajmniej mieć świadomość, że są takie róznice w definiowaniu pojęcia “powierzchnia użytkowa”.

Kubatura

Kubatura to “objętość” budynku obliczona jako iloczyn powierzchni rzutu każdej kondygnacji, mierzonej po zewnętrznym obrysie ścian i wysokości danej kondygnacji. Liczenie kubatury nie jest proste i wymaga dobrej znajomości normy PN-ISO 9836.

Minimalne wymiary działki

Minimalne wymiary działki oblicz się na podstawie wymiarów budynku oraz przepisów prawa budowlanego. Zazwyczaj budynek musi być posadowiony na działce tak, aby ściany z otworami okiennymi lub drzwiowymi znajdowały się co najmniej 4m od najbliższej granicy oraz 3m dla ścian bez jakichkolwiek otworów okiennych lub drzwiowych. W szczególnych przypadkach może to być więcej i takie dane znajdują się w warunkach zabudowy. Większe odległości wynikają zazwyczaj z przepisów przeciwpożarowych, w skrajnych przypadkach może okazać się, że możemy budować dom w odległości 12m od jednej z granic, czyli… może być tak, że nie możemy zbudować go wcale.

Wymiary domu

Wymiary domu są to odległości liczone po skrajnych zewnętrznych ścianach. Obrys budynku po ścianach zewnętrznych jest przyjmowany do pozwolenia na budowę.

Wysokość budynku

Wysokość budynku mierzy się od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku dla pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku do górnej płaszczyzny stropu lub najwyżej położonej krawędzi stropodachu nad najwyższą kondygnacją użytkową, łącznie z grubością wszelkich izolacji cieplnych i pokryć. Oznacza to, że dom z poddaszem użytkowym może być faktycznie wyższy – od jętki z warstwą ocieplenia do kalenicy może być nawet dwa-trzy metry.

Wysokość kondygnacji

Obrazowo mówiąc to odległość od podłogi jednej kondygnacji do podłogi następnej kondygnacji. To pewne uproszczenie, ale zrozumiałe dla wszystkich. Warto zwrócić uwagę, że wysokość pomieszczeń jest mniejsza o całkowita grubość stropu.

Powierzchnia dachu

Całkowita powierzchnia potrzebna do przykrycia dachu, który zazwyczaj wystaje poza obrys budynku.

Nachylenie dachu (kąt nachylenia dachu)

Kąt między płaszczyzna poziomą a płaszczyzną połaci dachu. Im większy kąt tym dach bardziej stromy.

Kubatura domu

Kubatura budynku obliczana jest jako iloczyn powierzchni każdej kondygnacji przez jej wysokość. W przypadku ścian skośnych używa się wzorów geometrycznych. Obliczanie kubatury domu (budynku) nie jest takie proste jak by sie wydawało i lepiej zapoznać się z normą PN-ISO 9836.

Takie są podstawowe pojęcia dotyczące wymiarów budynków. Te pojęcia warto znać zanim zaczniemy swoje działania zmierzajace do budowy własnego domu. Jest ich oczywiście wiecej i czasem ich znaczenie zależy od tego do czego są użyte lub jak zdefiniowane w konkretnym akcie prawnym.

 

Jesteś zainteresowany ofertą lub masz pytanie skorzystaj z formularza kontaktowego:
Imię i nazwisko: *

Telefont kontaktowy: *

Adres e-mail: *

Zabezpieczenie:
Captcha

* pole obowiązkowe
Treść zapytania: *

Oferta:
Typ:
Region:
Miasto/Fraza:
Rynek:
Pow. [a/m2]:
-
Cena:
-
lub
Numer oferty:
Agencja Nieruchomości Broker
Adres Biura: ul. Rejtana 53A/201
335-326 Rzeszów
Budynek "RESPAN", II piętro, lok.
nr. 201
Tel: 17 852 47 67
Tel: 17 230 59 59
Tel. kom.: 601 538 400
Email:
biuro@broker.rzeszow.pl
Strona Główna | O nas | Zgłoś ofertę | Kredyty | Kontakt